Điện trở vạch 1W 5%

Đối tác khách hàng

Casino
Panasonic
Sano
Shap
LG
Samsung
0948 378 786