Giới thiệu

Điện tử thông minh HomeOS là công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế mạch điện tử, nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, sản xuất và gia công mạch điện tử. Chúng tôi cung cấp một số giải pháp quản lý, giám sát tự động thông minh trong lĩnh vực chiếu sáng, an ninh, nông nghiệp ...
 

Điện tử thông minh HomeOS luôn giao tiếp cởi mở và lắng nghe những ý tưởng, yêu cầu của khách hàng để có thể thấu hiểu từ đó cho ra sản phẩm chất lượng, đúng với ý tưởng, yêu cầu của Khách hàng. Cam kết mang lại những sản phẩm, giải pháp sáng tạo và hiệu quả.
 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tới Khách hàng:
Tư vấn thiết kế mạch điện tử
Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao sản phẩm điện tử
Sản xuất, gia công mạch điện tử
Nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mẫu.
Cung cấp các giải pháp hệ thống chiếu sáng tự động, giải pháp nông nghiệp thông minh, giải pháp an ninh, cảnh báo và ứng biến tức thời,…
 
“Sự hài lòng của quý khách là mục tiêu phát triển của chúng tôi”

Đối tác khách hàng

Casino
Panasonic
Sano
Shap
LG
Samsung
0948 378 786