Cáp FFC 1.0mm thuận

Đối tác khách hàng

Casino
Panasonic
Sano
Shap
LG
Samsung
0948 378 786