Điện tử thông minh HomeOS Việt Nam- chuyên tư vấn, thiết kế mạch điện tử, gia công mạch, sao chép và sửa chữa bo mạch, sản xuất mạch,... theo yêu cầu.

Thiết kế mạch điện tử

Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế mạch điện tử, gia công mạch in PCB, gia công sản phẩm mẫu, sản xuất mạch điện tử, …

Hotline: +84948378786
SMS: +84948378786 Message facebook Zalo: +84948378786