Điện tử thông minh HomeOS Việt Nam- chuyên tư vấn, thiết kế mạch điện tử, gia công mạch, sao chép và sửa chữa bo mạch, sản xuất mạch,... theo yêu cầu.

Sao chép mạch, chỉnh sửa bo mạch điện tử

Chúng tôi nhận sao chép, chỉnh sửa, khắc phục lỗi các loại bo mạch theo yêu cầu.

Hotline: +84948378786
SMS: +84948378786 Message facebook Zalo: +84948378786