Điện tử thông minh HomeOS Việt Nam- chuyên tư vấn, thiết kế mạch điện tử, gia công mạch, sao chép và sửa chữa bo mạch, sản xuất mạch,... theo yêu cầu.

Gia công mạch điện tử

Chúng tôi nhận gia công mạch, sản xuất bo mạch theo yêu cầu từ gia công mẫu đến sản xuất theo sản lượng, thời gian giao hàng nhanh, đảm bảo chất lượng.

Hotline: +84948378786
SMS: +84948378786 Message facebook Zalo: +84948378786