HomeOS làm gì?

Điện tử thông minh HomeOS là công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế mạch điện tử, nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, sản xuất và gia công mạch điện tử. Chúng tôi cung cấp một số giải pháp quản lý, giám sát tự động thông minh trong lĩnh vực chiếu sáng, an ninh, nông nghiệp, …

Chơi Video

HomeOS cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tới khách hàng

Tư vấn và thiết kế mạch điện tử

Tư vấn và thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu của khách hàng. Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao sản phẩm điện tử

Gia công, sao chép và sửa chữa mạch

Gia công mạch in 1-30 lớp, sao chép và sửa chữa mạch của khách hàng.

Sản xuất và bán các loại mạch điện tử

Nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mẫu. Cung cấp các giải pháp hệ thống chiếu sáng tự động, giải pháp nông nghiệp thông minh, giải pháp an ninh, cảnh báo và ứng biến tức thời,…

Facebook

Tương tác với HomeOS qua fanpage của chúng tôi, kết nối và nhận các cập nhật mới nhất từ HomeOS

Zalo

Tương tác với HomeOS qua tài khoản Zalo. SĐT: +84 (0)948 378 786

YouTube

Xem các video về sản phẩm mới nhất của HomeOS.